Цілі та проблематика. Журнал «Український часопис ветеринарних наук» – це науковий рецензований журнал, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті авторів з різних країн із широкого кола питань ветеринарної медицини. Більше про це у розділі Цілі та проблематика.

Засновники видання: Національний університет біоресурсів і природокористування України, ТОВ «Наукові журнали».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 25128-15068 ПР від 17.02.2022.

Рік заснування: 2010.

Періодичність випуску: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська.

Головний редактор: 

Заступник головного редактора: Ткачук Світлана Алімівна.

Журнал включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643). Галузь наук: Ветеринарні. Спеціальність: 211 - ветеринарна медицина, 212 - ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.

У редакційну колегію наукового журналу входять відомі українські та закордонні вчені. Інформація про повний склад розміщена в розділі Редакційна колегія.

Індексація. Журнал «Український часопис ветеринарних наук» індексується міжнародними базами даних та каталогами:

Google Scholar
Google Scholar logo
Index Copernicus
Index Copernicus logo
Фахові видання України
Фахові видання України logo
НБУ ім. В.І. Вернадського
НБУ ім. В.І. Вернадського logo
BASE
BASE logo
MIAR
MIAR logo