Редакційною політикою журналу «Український часопис ветеринарних наук» є публікація оригінальних дослідницьких та оглядових матеріалів авторів з різних країн із широкого кола питань ветеринарної медицини, ветеринарної гігієни, санітарії та ветеринарної експертизи.

Метою наукового журналу «Український часопис ветеринарних наук» є висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору вчених з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє.

Завдання журналу:

  • публікація наукових результатів із розширення і модернізації наукових досліджень у національному господарстві, впровадження інновацій у виробництво;
  • налагодження партнерської співпраці із закордонними науковими видавничими організаціями;
  • підвищення культури рецензування та анотування матеріалів, які публікуються;
  • дотримання редакційної етики.

У журналі друкуються представники сучасної вітчизняної наукової еліти, аспіранти, магістри, студенти закладів вищої освіти, працівники аграрної сфери, державні службовці, а також вчені інших країн.

Журнал публікує матеріали з таких основних напрямів: висвітлення наукових досліджень з ветеринарної медицини щодо профілактики захворювань тварин, їх лікування, скорочення втрат від хвороб, неплідності і падежу, підвищення якості сировини і продуктів тваринного походження, попередження та боротьби з хворобами, спільними для тварин і людей, одержання екологічно чистих продуктів харчування, якості та безпечності продукції тваринництва.

Головним критерієм при відборі матеріалів для публікації є їх відповідність статусу даного видання, новизна та актуальність ідей, наукова та фактична достовірність поданого матеріалу.